Bc. Veronika Šindelková

Bakalářská práce

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Jihlava se zaměřením na zpracovatelský průmysl

The transformation of the region after 1989, using the example of SO ORP Jihlava for the process industry
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme transformaci zpracovatelského průmyslu v SO ORP Jihlava. O největších proměnách regionálního procesu transformace vypovídají změny objemu a struktury výroby, stejně jako počty zaměstnanců největších podniků. Srovnávána jsou data za dostupné roky 1987, 2006 a 2013. V závěrečné části jsou na příkladech rozhovorů ze tří vybraných podniků popsány změny a následky transformačního …více
Abstract:
This thesis deals with the transformation of the process industry of SO ORP Jihlava. The biggest changes of the region and transformation process can be observed on changes of output, structure of production and amount of employees. The data of available years 1987, 2006 and 2013 were compared. At the end we chose three different companies from various branches of process industry, where we were interviewing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Šindelář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta