Mgr. Václav Dokoupil

Bakalářská práce

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Moravská Třebová se zaměřením na zpracovatelský průmysl

The transformation of the region after 1989, using the example of SO ORP Moravská Třebová for the process industry
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice transformace regionu správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová po roce 1989 se zaměřením na zpracovatelský průmysl. V úvodní teoretické části se autor zaměřuje na obecné trendy a změny politického, ekonomického a sociálního charakteru na území České republiky po roce 1989. První okruh následující praktické části se zabývá studiem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the transformation of the region after 1989, using the example of SO ORP Moravská Třebová for the process industry. In the introductory theoretical part, the author focuses on general trends and changes in political, economic and social character in the Czech Republic after 1989. The first part of the following practical part deals with the study of the structure of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Honsnejmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta