František Oliva

Bakalářská práce

Peníze a peněžní ekvivalenty podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Cash and Cash Equivalents under Czech Accounting Standards, IFRS and US GAAP
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vykazování peněz a peněžních ekvivalentů podle Českých účetních standardů (ČÚS), Mezinárodních standardů finančního vykazování (IFRS) a Všeobecně uznávaných účetních principů ve Spojených Státech (US GAAP) a odlišnosti plynoucích z rozdílností jmenovaných standardů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Nejprve se zaměří na definování pojmů spojených s tématem …více
Abstract:
This bachelor thesis pays attention to financial reporting of cash and cash equivalents in compliance with the Czech Accounting Standards (ČÚS), the International Financial Reporting Standards (IFRS) and the United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) and to the differences coming from these standards. This thesis is divided into three main parts. Firstly, it will focus on defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Roe
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70926