Martina ČERVENÁ

Diplomová práce

Problematika vzdělávání dětí cizinců a azylantů při jejich adaptaci na vzdělávací systém při výuce českého jazyka

The issue of education for children of foreigners and refugees in their adaptation to the education system in teaching the Czech language
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na současné problémy ve vzdělávání dětí z odlišného kulturního prostředí na základních školách v České republice. Zkoumá, s jakými problémy se potýkají školy, učitelé a žáci jiné národnosti při adaptaci na vzdělávací systém a při osvojování si českého jazyka. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje přiblížení dané problematiky …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on current problems in education of children from different cultural backgrounds in primary schools in the Czech Republic. Examines the problems facing schools, teachers and students of other nationalities to adapt to the educational system and the acquisition of the Czech language. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Martina. Problematika vzdělávání dětí cizinců a azylantů při jejich adaptaci na vzdělávací systém při výuce českého jazyka. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta