Bc. Karolína Kozubíková

Bakalářská práce

Představení VUS Ondráš ‘kRok za kRokem’ a jeho žánry

Performance of VUS Ondráš ‘kRok za kRokem’.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o představení VUS Ondráš kRok za kRokem, které mělo premiéru na podzim roku 2019 a vzniklo k 65. výročí souboru. Na představení se po-dílela řada talentovaných tvůrců – od hudebního skladatele Jiřího Slavíka přes autor-ky námětu Alžbětu a Annu Burianovy až po choreografy představení. Účinkuje v něm profesionální i externí část souboru. Bakalářská práce se zabývá především …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the performance of VUS Ondráš kRok za kRokem, which premiered in the autumn of 2019 and was created for the occasion of 65th an-niversary of the ensemble. The performance was created by many talented people, from the composer Jiří Slavík and theme authors Alžběta Burianová and Anna Buri-anová, to the choreographers of the performance, and the professional and external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia