Mgr. Jana Matečná

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání v současné společnosti

The Function of Punishment in Contemporary Society
Abstract:
The aim of my graduation theses is to evaluate by analysis the function of the sentence and sentencing in society in general and focusing on juveniles. Firstly I explain the concept and function of the sentence from past to the present time. After that I define the individual concepts related to the punishment of juveniles and indicated a historical excursion of legal regulation of punishing juveniles …více
Abstract:
Cieľom mojej práce je pomocou analýzy zhodnotiť funkciu trestu a trestania v spoločnosti všeobecne a so zameraním na mladistvých. Najprv vysvetľujem pojem a funkciu trestu ako sa vyvíjali od minulosti po súčasnosť. Ďalej definujem jednotlivé pojmy súvisiace s trestaním mladistvých a uvádzam historický exkurz právnej úpravy trestania mladistvých. Nakoniec porovnávam slovenskú a českú právnu úpravu vekovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta