Kamila Vichová

Diplomová práce

Komparace úrovně pohybových schopností žáků sportovních a nesportovních tříd na základních školách

Comparison of level of motoric abilities among pupils of sports classes and regular classes at elementary schools
Anotace:
Obsahem diplomové práce je zjištění a komparace úrovně základních pohybových schopností u souboru basketbalistek a fotbalistů, kteří navštěvují sportovní a nesportovní třídy na základních školách v Hradci Králové. Pro měření úrovně pohybových schopností byla zvolena standardizovaná testová baterie Unifittest (6 - 60). Teoretická část práce se zabývá tematikou sportovních her, především basketbalu a …více
Abstract:
The content of the thesis is to locate and compare level of basic motoric skills among a certain number of basketball and football players who attend sports classes and regular classes at elementary schools in Hradec Králové. A standardized battery of testing Unifittest (6 - 60) was chosen to measure the level of motoric skills.The theoretical part of this work deals with the theme of games, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM367

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Pavel Šmíd
  • Oponent: Ivan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv