Barbora TURFANDOVOVÁ

Bakalářská práce

Změny v oblasti pěstounské péče v roce 2012 a jejich vliv na pěstounské rodiny na Mostecku

Changes in foster care in 2012 and their impact on foster families in Most.
Anotace:
Práce je zaměřena na změny, které souvisejí s novelou zákona o sociálně-právní ochraně děti, zákonem č. 401/2012 Sb., který novelizuje a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož platnost je od 01. 01.2013. Cílem práce je nejen objasnit vývoj pěstounské péče v České republice se zaměřením na změny, týkající se novely, ale také zjistit, jakým způsobem ovlivnila tato novela výkon pěstounské …více
Abstract:
This essey is focused at changes relates to emendment to the act about socially-legal child protection, act no. 401/2012 set., to amend act no. 359/1999 set. Act about socially-legal child protection which is valid since 01. 01. 2013. The target of the essey is not just to clarify defelopement of the foster care in the Czech republic with focus on changes related to amendment but also find out how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURFANDOVOVÁ, Barbora. Změny v oblasti pěstounské péče v roce 2012 a jejich vliv na pěstounské rodiny na Mostecku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická