Bc. Eva Trandová

Bakalářská práce

Senzitivita rentgenového snímku při hodnocení poranění pánve

Sensitivity of X-ray for pelvic fractures
Anotace:
Ve své bakalářské práci s názvem „Senzitivita rentgenového snímku při hodnocení poranění pánve“ jsem se zabývala hodnocením senzitivity rentgenových snímků, při použití výpočetní tomografie jako referenční metody. Obsah své práce jsem rozdělila na dvě samostatné části a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretickou část jsem zaměřila na popis anatomie pánevních kostí, kosti křížové a pánevních …více
Abstract:
In my bachelor thesis titled "The Sensitivity of the X-ray Image in the Assessment of Pelvic Injuries" I evaluated the sensitivity of X-ray images using computed tomography as the reference method. The content of my work is divided into two separated parts, to the theoretical and practical one. The theoretical part is focused on the description of the anatomy of pelvic bones, sacrum and pelvic ligaments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Hana Petrášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent