Ondřej Koch

Diplomová práce

The role of assurance within project management standards

Role dohledu ve standardech projektového řízení
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na roli dohledu ve standardech projektového řízení. Nejprve byla ustanovena teoretická role dohledu na základě provedené rešerše. Byly identifikovány tři hlavní oblasti zájmu: Dohled nad byznysem, projektem jako takovým a produktem. Role vytvořená v části teoretické byla následně porovnána s metodikami vývoje softwaru a se standardy projektového řízení. Z porovnání s metodikami …více
Abstract:
The thesis is focused on the role of assurance within project management standards. Firstly, the theoretical role of assurance was established based on the performed research. Three main areas of interest have been identified: Assurance over business, the project itself and the product. The role established in the theoretical part of the work was subsequently compared to information systems development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Václav Oškrdal
  • Oponent: Jan Bílík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49298