Bc. Oksana Korol

Bakalářská práce

Analýza článků 71 - 73 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Analysis of the Articles 71 - 73 of the CISG
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Analýza článků 71-73 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o právu stran na opravný prostředek ještě před dobou plnění, který upravuje část V Úmluvy. Cílem této práce je stanovit možnosti a způsoby použití práva na zastavení plnění podle čl. 71, práva odstoupit od smlouvy před datem plnění podle čl. 72, a v jakých případech může strana odstoupit od smlouvy …více
Abstract:
Bachelor thesis on topic "Analysis of articles 71-73 of the CISG" deals with the right of the parties for remedy before performance is due, that is covered in the part V of the Convention. The aim of this work is to determine possibilities and methods of using the right to suspend performance under article 71, the right to avoid contract before performance is due under article 72, and cases in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta