Bc. Barbora Postránecká

Master's thesis

Občanská společnost v Japonsku v čase pozdní moderny.

Civil society in Japan in the era of late modernity.
Abstract:
Tato práce se věnuje otázce aplikace teoretického konceptu občanské společnosti na jinou než západní společnost, v tomto případě japonskou. Cílem práce je postihnout z teoretického hlediska proměny japonské společnosti s důrazem kladeným na stav a vývoj občanské společnosti zde. Práce si klade za cíl zahrnout i stanoviska japonské strany s hlediskem japonské vize občanské společnosti. Výchozí tezí …more
Abstract:
The paper ‘Civil society in Japan in the time of late modernity’ deals with a concept of civil society, concerning specific character of Japanese society. Paper will focuses on different ways of Japanese society, including historical development and social and cultural conditions. The aim of the paper is to describe from theoretical point changes of Japanese society with an emphasis on state and development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.