Ing. Ondřej BUBLÍK

Doctoral thesis

Aplikace nespojité Galerkinovy metody konečných prvků na řešení úloh mechaniky tekutin

Aplication of discontinuous Galerkin finite element method for the solution of flow problems
Anotácia:
Předložená disertační práce se zabývá numerickým modelováním proudění stlačitelných nevazkých a vazkých tekutin. Pro prostorovou diskretizaci rovnic matematického modelu je použita moderní nespojitá Galerkinova metoda konečných prvků. V~disertační práci je provedeno odvození této metody jak pro případ systému Eulerových rovnic popisujícího proudění stlačitelné, nevazké a tepelně nevodivé tekutiny, …viac
Abstract:
The Ph.D. thesis is aimed at the numerical modelling of compressible inviscid and viscous fluid flows. The spatial discretisation of the governing equations is carried out using the modern discontinuous Galerkin finite element method. The application of this method is performed for the system of Euler equations governing the flow of a compressible inviscid fluid and for the system of Navier-Stokes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBLÍK, Ondřej. Aplikace nespojité Galerkinovy metody konečných prvků na řešení úloh mechaniky tekutin. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Doctoral programme / odbor:
Applied Sciences and Computer Engineering / Applied Mechanics