Sára KÖPPLOVÁ

Bakalářská práce

Živá toponyma a geografie domova. Případová studie města Štramberk.

Living Toponymy and the Geography of Home. A Case Study of Stramberk.
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je sběr a analýza živých toponym daného města. Práce se zabývá otázkou, zda se identita utváří prostřednictvím zeměpisných jmen a názvů. Teoretická část zahrnuje přiblížení metod práce, seznámení s toponymií, představení podstatných zahraničních prací zabývajících se problematikou toponym a charakteristika města. Praktickou částí je pak samotná případová studie …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is collecting and analyzing living toponyms of a certain city. This thesis is focused on a question if the identity is formed by geographical names. Theoretical part concentrates on methods, explanation of toponymy, characteristics of the city and introduction of important foreign works concerning the problematics of toponyms. The practical part of this work constitutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖPPLOVÁ, Sára. Živá toponyma a geografie domova. Případová studie města Štramberk.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Český jazyk a literatura (dvouoborové)