Mgr. Mikuláš Fekete

Bakalářská práce

Geneze uranoveho loziska Jahodná

The origin of the uranium deposit Jahodná
Abstract:
This thesis is aimed at the genesis of the uranium deposit Jahodná – Kurišková. The-sis was written by a form of search, where the existing opinions of the deposit genesis, its characteristics and mineralization were summed up, and the mineral resources were estimated. In the discussion part, was the Jahodná – Kurišková deposit compared with the Gurvanbulag deposit in Mongolia and with the deposits …více
Abstract:
Práce je zaměřená na genezi uranového ložiska Jahodná – Kurišková. Práce byla zpracována rešeršní formou, kde byly shrnuty dosavadní názory na vývoj tohoto ložiska, jeho charakteristiku, mineralizaci a odhadnuty jeho nerostné zásoby. V diskusní části bylo ložisko Jahodná – Kurišková porovnáno s ložiskem Gurvanbulag v Mongolsku a s ložisky v Českém masivu. Ložisko Jahodná – Kurišková je permského stáří …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie