Theses 

Distribuce sufixu -n(-í) a -ov(-ý) u relačních desubstantivních adjektiv (na základě dat ČNK) – Mgr. Jana Kašpírková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Kašpírková

Bakalářská práce

Distribuce sufixu -n(-í) a -ov(-ý) u relačních desubstantivních adjektiv (na základě dat ČNK)

Distribution of Czech suffixes -n(-í) and -ov(-ý) in desubstantival relational adjectives (based on data from the Czech National Corpus)

Anotace: Bakalářská práce zkoumá podmínky distribuce dvou nejproduktivnějších sufixů, které derivují relační desubstantivní adjektiva. Teoretická část shrnuje poznatky vybraných českých gramatik. I přesto, že jsou oba sufixy vysoce produktivní, jejich distribuce není detailněji popsána. Proto je v rámci práce stanoveno jedenáct hypotéz, které jsou v praktické části ověřovány na rozsáhlém souboru dat získaných excerpcí z Českého národního korpusu, jež mají za úkol distribuci těchto sufixů přiblížit.

Abstract: This thesis researches preconditions for distribution of the two most productive suffixes which derive relation desubstantival adjectives. Theoretical part summarizes findings of the selected Czech grammar books. Even though both suffixes are highly productive, their distribution is not described in detail. In practical part eleven hypotheses are drafted which are later tested on large data set gained from excerpts from Czech national corpus. Purpose of these hypotheses is to accurately describe the distribution of these suffixes.

Klíčová slova: relační desubstantivní adjektiva, distribuce, sufix -n(-í), sufix -ov(-ý), desubstantival relation adjectives, distribution, suffix -n(-í), suffix -ov(-ý)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz