Bc. Gabriela Uhlířová

Bachelor's thesis

Znalecké dokazování v civilním řízení soudním

Expert Evidence in Civil Proceedings
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou znaleckého dokazování v civilním soudním řízení. Po nezbytném úvodu následuje kapitola, která se věnuje znalcům, a to zapsaným i nezapsaným do seznamu. Pozornost je zaměřena na právní úpravu předpokladů pro výkon jejich funkce, seznamuje s právy i povinnostmi těchto osob, a v neposlední řadě je věnována pozornost i odpovědnosti za výkon jejich činnosti. Znalci …viac
Abstract:
This work deals with the topic of an expert evidence in civil proceedings. The introduction is followed by the chapter about experts, both registered and non-registered in the register of experts. The emphasis is put on legal regulation of status of experts, their appointment and termination of their functions, rights and duties, as well as the legal responsibility of experts. Of course, experts are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta