Bc. Alexandra Podolová

Master's thesis

Štatistická analýza aktivity neurónu

Neuronal activity and its statistical evaluation
Abstract:
In this thesis we study and define the Poisson process and his properties. Next we study the shifting proces, which represents a model of neuron activity. In the last chapter we use this theory, simulate and test null hypotesis using pre-programmed tests.
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa venujem zadefinovaniu Poissonovho procesu a jeho vlastnostiam, Poissonovmu procesu s posunutím, ktorý predstavuje model aktivity neurónu. Teoretické poznatky v poslednej kapitole využívame, simulujeme a pomocou naprogramovaných testov testujeme nulové hypotézy.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis