Simona ŠLAZYKOVÁ

Bakalářská práce

Chemický monitoring - příručka pro dispečery Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Chemical monitoring - instruction for dispatchers of the fire brigade
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zdokumentovat postup činností dispečera Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v návaznosti na provozování systému CHEMON a specifikovat jeho klíčové činnosti ve třech režimech - provoz, servis, havárie. První část práce se zabývá legislativním vymezením, popisům základních pojmů použitých v bakalářské práci a metodologii …více
Abstract:
The aim of the work is documented procedure the activities of dispatcher of regional command centre of fire brigade for operation of the system CHEMON and specified its keys activities in three modes ? service, fault, disaster. The first part deals legislation, concepts, which are used in the bachelor thesis, and methology of procedure. Second od the part is given to chemical monitoring in the factories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAZYKOVÁ, Simona. Chemický monitoring - příručka pro dispečery Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta