Radana ŠLÉGROVÁ

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče - kontakt dětí umístěných v pěstounské péči a poručenství s biologickou rodinou

Substitute family care - contact of children placed in foster care and guardianship with the biological family
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče a udržováním kontaktů biologických rodičů s dětmi svěřenými do pěstounské péče a poručenství. Teoretická část je v úvodu zaměřena na rodinu a její význam v životě člověka, rodičovskou odpovědnost. Dále jsou popsány jednotlivé formy náhradní rodinné péče, vysvětlen rozdíl mezi zprostředkovanou a nezprostředkovanou náhradní rodinnou péčí …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of substitute family care and keeping in contact with the biological parents of children entrusted to the foster care and guardianship. The theoretical part is in introduction focused on the family and its importance to human life, parental responsibility. Further, there are described the various forms of foster care, explained the difference between mediated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zverejniť od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Linda Švrčinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLÉGROVÁ, Radana. Náhradní rodinná péče - kontakt dětí umístěných v pěstounské péči a poručenství s biologickou rodinou. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses vxfuog vxfuog/2
17. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2014
Marklová, E.
17. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.