Bc. Lucia Siklenková

Diplomová práce

Kontrolá činnosť úradu pre verejné obstarávanie vo verejnej správe SR

Control activities of the Office for Public Procurement in the public service of SR
Abstract:
The diploma thesis Control Activities of the Office for Public Procurement in the Public Administration of SR focuses on control analysis in public procurement which took place in self-government. The theoretical part describes the concepts of public sector and public finances, it views a control in public administration and it engages the process of public procurement. The second chapter analyses …více
Abstract:
Diplomová práca Kontrolná činnosť Úradu pre verejné obstarávanie vo verejnej správe SR je zameraná na analýzu kontroly vo verejnom obstarávaní uskutočnenú v samospráve SR. Teoretická časť charakterizuje pojmy verejný sektor a verejné financie, približuje kontrolu vo verejnej správe a zaoberá sa proces verejného obstarávania. V druhej kapitole je analyzovaná činnosť Úradu pre verejné obstarávanie z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Šagát, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance