BcA. Michaela Mikulová

Diplomová práce

Interteatro - pokus o mezinárodní inscenaci

Interteatro – making an attempt to create an international theatre production
Anotace:
Diplomová práce „Interteatro – Pokus o mezinárodní insenaci“ se zabývá divadelním mezinárodním projektem, popisuje spolupráci při vzniku inscenace a postup jevištní práce mezi cizinci. Projekt vznikl v italském městě Torre del Greco, a na půdě DIFA JAMU s podporou Specifického výzkumu DIFA JAMU. Zkoumá postupy tvorby mezinárodní inscenace se zaměřením na práci vybraných projektů realizovaných na území …více
Abstract:
The diploma thesis „Interteatro – making an attempt to create an international theatre production“ deals with international project, describes cooperation and scenic work during theatre production development betweein foreigners. This project was developer in Italian town Torre del Greco and on academic ground of Theatre Faculty of Janáček Academy of Performing Arts (JAMU) with financial support in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: MgA. Vítězslav Větrovec
  • Oponent: MgA. Miroslav Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/u1l3u/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadlo a výchova