Theses 

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností – Bc. Michal Randůšek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic

Display description
All theses

Bc. Michal Randůšek

Bachelor's thesis

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Statutory Bodies of Business Capital Companies Members Remuneration

Abstract: Tématem bakalářské práce je odměňování členů statutárních orgánů. Cílem práce je teoretické zpracování problematiky odměňování statutárních orgánů. Dalším cílem práce je analýza systému odměňování statutárních orgánů ve společnosti ČEZ, a.s. Dílčím cílem práce je komparace současné a minulé právní úpravy v oblasti odměňování statutárních orgánů. V teoretické části práce je psáno o jednotlivých druzích obchodních společností, o odměňování statutárních orgánů a formách odměňování. V analytické části práce dojde ke srovnání stávající právní úpravy odměňování statutárních orgánů s právní úpravou minulou. Poté je zde analyzován systém odměňování statutárních orgánů u akciové společnosti ČEZ, a.s.

Abstract: The theme of this thesis is the remuneration of members of statutory bodies. The aim of this work is theoretical treatment of remuneration of statutory bodies. Another aim is to analyze the remuneration of statutory bodies in the company ČEZ, as The operational objective is to compare current and past legislation relating to the remuneration of statutory bodies. The theoretical part is written on various types of companies, the remuneration of statutory bodies and forms of remuneration. The analytical part there is a comparison of the existing legislation remuneration of statutory bodies with the legislation of the past. Then there's the analyzed system of remuneration of statutory bodies at ČEZ.

Keywords: člen statutárního orgánu, odměňování, obchodní společnosti, statutární orgány, a member of the statutory body, remuneration, companies, statutory bodies

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ivana Slavíková
  • Reader: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 03:11, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz