Mgr. Jan Martikán

Master's thesis

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Order to Pay Costs of Execution
Anotácia:
Práce se zabývá současnou právní úpravou exekučního řízení a to především institutem příkazu k úhradě nákladů exekuce. V jejím rámci je stručně zmíněn historický vývoj exekučního řízení, rovněž jsou zde vymezeny náklady uplatňující se v exekučním řízení. Práce se poté věnuje analýze příkazu k úhradě nákladů exekuce a to se zvláštním zaměřením na jeho náležitosti a podmínky, za kterých jej lze vydat …viac
Abstract:
Thesis is dealing with current legislation of Execution proceedings, mainly with the institute of an Order to Pay Costs of Execution. Thesis includes a short history of Execution proceedings, it also defines Costs that can be claimed in Execution proceedings. Thesis then analyses the Order to Pay Costs of execution with a special focus on its requirements and conditions substantial for its ability …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2013
  • Vedúci: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta