Bc. Tomáš Staněk

Bachelor's thesis

Changing work environment in the era of automation and digitization technologies

Changing work environment in the era of automation and digitization technologies
Anotácia:
Bakalářská práce "Změna pracovního prostředí v době automatizace a digitalizačních technologií" zkoumá několik hypotéz týkajících se trhu práce, které byly ovlivněny digitalizací. Úvod vychází z krátkého pohledu na historii, pokračuje seznamem posledních hlavních technologických vylepšení, které mohou mít dopad na naši budoucnost, a obsahuje seznam hypotéz, které budou testovány na základě případové …viac
Abstract:
Bachelor thesis „Changing work environment in the era of automation and digitization technologies” review several hypothesis related to labor market impacted by digitization. Introduction starts with brief view on history, continue with list of last main technological improvements what can have impact on our future and contains list of hypothesis which are going to be tested based date from case study …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Struk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration