Bc. Barbora Brunnerová

Diplomová práce

Výhody a nevýhody přijetí společné měny euro v ČR na příkladu Slovinska

Advantages and disadvantages of the receiving of the common currency euro in the Czech republic in the example of Slovenia
Anotace:
Diplomová práce „Výhody a nevýhody přijetí společné měny euro v České republice na příkladu Slovinska“ se zabývá stanovením výhod a nevýhod plynoucích ze zavedení eura v ČR na základě zkušenostní Slovinska. Práce uvádí strategii ČR při zavádění eura, zvoleným scénářem pro přechod na euro, načasováním zavedení eura v ČR, zhodnocením připravenosti ČR na vstup do eurozóny, Slovinskem a jeho zkušenostmi …více
Abstract:
Diploma thesis "Advantages and disadvantages of the receiving of the common currency euro in the Czech Republic in the example of Slovenia" deals with the advantages and disadvantages resulting from the implementation of euro in the Czech Republic on the basis of Slovenian experience. The thesis indicates the strategy of introducing the euro in the CR, the chosen scenario for the changeover to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní