Bc. Lenka WALKOVÁ

Diplomová práce

Organizace a problém důvěry

The Organization and the Problem of Confidence
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úlohou důvěry v organizacích. V první kapitole je popsána proměna tradiční společnosti v moderní s akcentem na důvěru. S proměnou společnosti také souvisí transformace organizačního uspořádání firem. Oproti klasickým formálním organizacím se začínají objevovat také organizace se síťovou strukturou. Pomocí komparace těchto dvou odlišných modelů organizací je v práci popsáno …více
Abstract:
This thesis deals with the role of trust in organizations. The first chapter describes the transformation of traditional society into a modern, with an emphasis on confidence. With the change of society is also related the change of organizational structure of companies. Beside the classic formal organizations there are emerging network organizations. Using the comparison of these two different models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013
Zveřejnit od: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WALKOVÁ, Lenka. Organizace a problém důvěry. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií