Bc. Kateřina Prokešová

Bachelor's thesis

Biogeografický průzkum větrolamů a realizovaných biokoridorů

Biogeographical research of windbreaks and realised biocorridors
Abstract:
Náplní bakalářské práce „Biogeografický průzkum větrolamů a realizovaných biokoridorů“ je ověřit biogeografický vývoj a fungování vybraných biokoridorů, zejména z hlediska koridorové funkce. Jedná se o asi 55 let starý větrolamu v Uherském Ostrohu a před 16 lety vysázený biokoridor ve Veselí nad Moravou, které jsou vedeny v ÚSES jako biokoridory lokálního významu. Nachází se v polnohospodářské krajině …more
Abstract:
The aim of the thesis „Biogeographical Research of Windbreaks and Realized Wildlife Corridors“ is to examine the biogeographical development and functioning of the selected wildlife corridors, especially with respect to the corridor function. The thesis discusses an approximately 55-year-old windbreak in Uherský Ostroh and a wildlife corridor in Veselí nad Moravou, planted about 16 years ago. Both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta