Veronika Wojnarová

Bakalářská práce

Potravinové alergie u dětí

Food allergies in children
Anotace:
Tato bakalářská práce Potravinové alergie u dětí pojednává o problematice potravinových alergií se zaměřením na děti v určitém věku. První část je zaměřena na postnatální období vývoje jedince a jeho vymezení do časových období. Je zde popsána výživa dětí s ohledem na dané vývojové období, ve kterém se nacházejí. Ve druhé části je popsán imunitní systém jedince. Jsou zde rozebrány rozdíly vzniku potravinových …více
Abstract:
Bachelor thesis Food allergies in children deals with the issue of food allergies focusing on children in a specific age. The first part is focused on postnatal period of human development and definition of its stages. It describes children nutrition considering each stage. The second part describes the immune system of human body. There are analyzed differences between food allergies and intolerances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
  • Oponent: Miroslava Kolářová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin

Práce na příbuzné téma

Všechny práce