Anna Shaporova

Bakalářská práce

The Russian Federation in the International Trade and Investment

Ruská federace v Mezinárodním obchodě a Investicích
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je prozkoumat hospodářskou a investiční situaci Ruské federace a analyzovat vzájemnou spolupráci se svými hlavními obchodními partnery. První kapitola práce poskytuje obecné informace o ekonomické situaci Ruska v dnešní době, aby ukázala úroveň ekonomického rozvoje země. Druhá kapitola popisuje obchodní strukturu Ruska s hlavními partnery a popisuje vzájemnou spolupráci …více
Abstract:
The main goal of my bachelor thesis is to examine the economic and investment situation of the Russian Federation and to analyze mutual cooperation with its main trade partners. The first chapter of the thesis provides general information on Russian economic situation nowadays in order to show the level of economic development of the country. The second chapter describes Russian trade structure with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69190