Mgr. Lenka ŠODKOVÁ

Bakalářská práce

Cenné papíry v ČR

Stocks and Bonds of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce jsou cenné papíry v České republice s podrobným zaměřením na majetkové cenné papíry. Práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o obecné charakteristice, dělení a právní úpravě cenných papírů. Ve druhé části jsou analyzovány majetkové cenné papíry, konkrétně akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a podílové listy. Třetí část se zaměřuje na výpočet optimálního …více
Abstract:
Topic of the bachelor thesis is stocks and bonds of the Czech Republic put mind to equity stocks and bonds. The thesis is divided into three parts. The first one mentions general characteristics, dividing and legislation concerning to stocks and bonds. The equity stocks and bonds, especially shares, interim certificates, stock warrants and shared papers, are analyzed in the second part. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠODKOVÁ, Lenka. Cenné papíry v ČR. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii