MgA. Eliška Adamová

Bakalářská práce

Orchestrální akademie

Orchestral academy
Anotace:
Tato bakalářská práce přibližuje nový projekt pro mladé hráče, který vznikl před pár lety. Vysvětluje, co pojem orchestrální akademie znamená, popisuje, jak projekt funguje a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Práce je rozdělena do několika kapitol, které se zaměřují na popis jednotlivých orchestrů a jejich orchestrálních akademií. U nejvýznamnějších orchestrálních akademií v České republice je uveden …více
Abstract:
This thesis describes a new project for young musicians, which was created a few years ago. It explains what the term orchestral academy means, provides details about how it works and what are its advantages and disadvantages. The work is divided into several chapters, which are concentrated on a description of particular orchestras and their orchestral academy. Together with the most important orchestral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. MgA. Jindřich Petráš
  • Oponent: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/kldx8/