Bronislav Pavelka

Bakalářská práce

Konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy

Structural Design of Equipment for Driving Station of Long-distance Belt Transport Transfer
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy. Bakalářská práce je stylizována do tří částí. První část bakalářské práce obsahuje rešerši zařízení, která jsou používána pro přesun poháněcích stanic dálkové pásové dopravy v Severočeských dolech, a.s. Chomutov, Dolech Bílina. Druhá část bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem …více
Abstract:
The subject of this thesis is the structural design of equipment for driving the station of long-distance belt transport transfer. The Bachelor thesis is stylized into three parts. The first part contains the research of equipment, which is used for driving the station of long-distance belt transport transfer at North-Bohemian Mines, Inc. Chomutov, Coal Mine Bílina. The second part of my thesis aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Arnošt Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma