Bc. Bc. Tomáš Jiří Kubík

Master's thesis

Polní plevele v porostech ozimé řepky a jejich regulace

Field weeds in rape stands and their regulation
Anotácia:
Kubík T. J. – Polní plevele v porostech ozimé řepky a jejich regulace. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci „Regulace plevelů v porostech ozimé řepky“ z roku 2020. Je zaměřena na výskyt plevelných druhů v porostech řepky ozimé. Pozorování vyhodnocování začalo na podzim roku 2018 a pokračovalo až do podzimu 2020, kdy byly vysety …viac
Abstract:
Kubík T. J. – Field weeds in rape stands and their regulation. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2022. This diploma thesis is a continuation of my bachelor thesis " Regulation of weed in growth of rape" from 2020. It focuses on the occurrence of weed species in winter rape crops. Observational evaluation began in the fall of 2018 and continued until the fall of 2020, when the last trials were …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedúci: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Rypová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / odbor:
Agricultural Specialization / General Agriculture

Práce na příbuzné téma