Theses 

Geografické informační systémy – Václav HOUŠKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Václav HOUŠKA

Bakalářská práce

Geografické informační systémy

Geographic Information Systems

Anotace: Tato práce pojednává o veřejně dostupných zdrojích geografických dat a jejich využití v geografických informačních systémech. Úvodní část je zaměřena na objasnění základních pojmů v oblasti GIS a zejména pak na specifika GIS používaných pro podporu provozu inženýrských sítí. Zbytek práce se pak zabývá analýzou a návrhem konkrétního řešení přístupu GIS k externím datovým zdrojům, včetně využití síťových služeb dle standardů OGC.

Abstract: This work is aimed at public geographical data resources in the Czech Republic and their usage in geographical information systems. The introduction is focused on basic notions of GIS, especially on particularities of GIS used for support of utility operation. The rest of the work deals with an analysis and design of specific solution of the GIS access to external data resources including OGC web services.

Klíčová slova: GIS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2010
  • Identifikátor: 13884

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Novák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HOUŠKA, Václav. Geografické informační systémy. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:58, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz