Jakub VODRÁŽKA

Diplomová práce

Občanská práva a svobody v československém ústavním vývoji v letech 1948 - 1960

Civil Rights and Liberties in the Czechoslovak Constitutional Development in the Years 1948 - 1960
Anotace:
Tématem práce, jsou občanská práva a svobody v československém ústavním vývoji v letech 1948 ? 1960. Jejím cílem je pak analýza ochrany občanských práv a svobod deklarovaných státem ve vztahu ke skutečnému stavu uplatňovanému v totalitním režimu. Práce je rozdělena do osmi samostatných kapitol, včetně úvodu a závěru. Vlastní text práce tedy začíná kapitolou druhou, jež definuje ve dvou dílčích kapitolách …více
Abstract:
The theme of the Thesis is the civil rights and liberties in the Czechoslovak constitutional development in the years 1948-1960. Its goal is the analysis of the protection of civil rights and liberties declared by the State in the relationship to the actual status applied under the totalitarian regime. The thesis is devided into eight individual chapters, including the Introduction and Conclusion. …více
 

Klíčová slova

občanská práva ústava
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODRÁŽKA, Jakub. Občanská práva a svobody v československém ústavním vývoji v letech 1948 - 1960. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo