Aneta NAVRÁTILOVÁ

Bachelor's thesis

Video - autorské video

Rodinný portrét

Video - author's video
Anotácia:
Autorské video rozdělené na tři části, fungující jako celek. Inspirované ženskou krásou a rodinnými vztahy.
Abstract:
Author's three part video, working together as one. Inspired by female beauty and family relationships.
 

Kľúčové slová

pouta rodina nahota pocit
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Jan Morávek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTILOVÁ, Aneta. Video - autorské video. Plzeň, 2018. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/