Ing. Denisa Rabelová

Diplomová práce

Kvalita života a osobní pocit štěstí v ČR

Quality of life and personal feelings of hapiness in the Czech Repuiblic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života a osobním pocitem štěstí. Největší část práce se zaobírá posouzením kvality života v České republice vzhledem k ostatním státům Evropské unie z hlediska objektivních indikátorů, mapujících výchozí stav každého ze států. Tato data jsou doplněna i o indikátory subjektivní, prostřednictvím nichž vyhodnocuji, jak tento objektivně daný stav vnímají …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of quality of life and a sense of personal happiness. The largest part of the work deals with the assessment of quality of life in the Czech Republic in relation to other states of the European Union in terms of objective indicators, mapping the initial state of each of the states. This data is supplemented by subjective indicators, through which evaluate how this objectively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní