Bc. Jan Sháněl

Master's thesis

Optimalizace otevřené JavaScriptové knihovny pro geo- aplikace

Optimalisation of Open JavaScript library for geo- applications
Abstract:
Diplomová práce se zabývá optimalizací frameworku HSLayers-NG pro tvorbu webových mapových aplikací. Aplikací zkušeností z používání frameworku i nastudovaných teoretických východisek je provedena analýza stavu frameworku, formulace upravených cílů a požadavků a následně i doporučení na způsoby optimalizace. V rámci optimalizace je kladen důraz na nalezení silných stránek frameworku a dokončení příslušných …more
Abstract:
The thesis deals with the optimization of the framework HSLayers-NG for creating web mapping applications. With the experience of using the framework and study of theoretical background, an analysis of the framework state is performed, modified objectives and requirements are submitted and recommendations for framework optimalization are stated. During the optimalization, emphasis is placed on finding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics