Adam Ovesný

Bachelor's thesis

Využití NIR spektroskopie k hodnocení základních látkových složek potravin

Use of NIR sectroscopy as the means of evaluation of basic food compounds
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na využití NIR spektroskopie k hodnocení látkového složení potravin. Nejprve byly rozděleny a charakterizovány základní složky potravin, které jsou významné z hlediska nutriční a potravinářské praxe a jsou zároveň velmi často měřenými složkami potravin pomocí NIR spektroskopie. Dále byly popsány principy infračervené spektroskopie, podrobněji pak metoda NIR spektroskopie …more
Abstract:
The thesis is focused on use of NIR spectroscopy as a means of evaluation of substance compounds of food. Initially, the thesis contains basic determination and characterization of the main food compounds, which are significant from the nutritional practice point of view, by which they become a frequent object of NIR spectroscopy measuring. Furthemore, the thesis closely describes principles of NIR …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D. DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta