Bc. Kristýna ZEMANOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí a její preventivní úloha

Social and legal protection of children and its preventive role
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na orgán sociálně-právní ochrany dětí a jeho preventivní činnost. Práce obsahuje teoretickou část, která popisuje sociálně-právní ochranu děti, základní pojmy a legislativní ukotvení. Definuje jednotlivé orgány sociálně-právní ochrany dětí. V další části se zaměřuje na práci sociálního pracovníka. Definuje práci, vzdělání a kvalifikační požadavky sociálního pracovníka. V …více
Abstract:
The thesis focuses on social and legal protection of children and preventive work. The thesis contains theoretical part which describe social and legal protection of children, basic concepts, legislative anchoring. It also defines individual institutions on social and legal protection of children. The next part focuses on the work social worker. It defines education of social worker and qualification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Kristýna. Sociálně-právní ochrana dětí a její preventivní úloha. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií