Bc. Petra Uhrová

Master's thesis

Uplatnění principů brýlové optiky při určení refrakce, výběru a zhotovení korekční pomůcky

Using Principles of Eyeglasses Optics in Setting Refraction, Choice and Making of the Correction Piece
Abstract:
V teoretické části práce popisuji principy brýlové optiky, se kterými se optometrista nejčastěji setkává při své práci. Zabývám se zde metodami objektivního a subjektivního stanovení refrakce, výběrem správné korekční pomůcky a zhotovením zvolené pomůcky. Výzkum jsem zaměřila na princip a využití stenopeické clony. Zjišťuji zde závislost zlepšení vizu po předsazení této clony na velikosti otvoru v …more
Abstract:
The teoretical section deals with principles of spectacle optics the most common in optometry practice. I try to describe methods of objective and subjective determining of refraction, choice of suitable conective tool and its production. The research is focused on the principles and usage of pinholes. The findings show if vision improvement due to pinhole application depends on the pinhole size, type …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Reader: Mgr. Sylvie Petrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta