Jarmila Čechovská

Bachelor's thesis

Česká přeshraniční spolupráce po vstupu do Evropské unie

Czech cross-border cooperation after joining the European Union
Abstract:
Hlavním cílem práce je zjistit současný stav poznání týkající se vývoje a podoby přeshraniční spolupráce České republiky po vstupu do Evrop-ské unie v roce 2004. Impulsem pro psaní této práce je značný rozsah literatury, která se zabývá především obecným popisováním tématu přeshraniční spolupráce a euroregionů a také výhodami těchto projek-tů, není zde však věnováno příliš pozornosti reálné podobě …more
Abstract:
The main aim of this work is to find out the current state of knowledge concerning the development and form of cross-border cooperation of the Czech Republic since joining the European Union in 2004. The impulse for writing this work is a considerable range of literature, which deals mainly with the general description of the topic of cross-border cooperation and Euroregions as well as the benefits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Reader: Mgr. Lukáš Hamřík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií