Jaroslava KRÁLOVÁ

Bachelor's thesis

EXPRESNÍ PROFILY CIRKULUJÍCÍCH MIRNA JAKO POTENCIÁLNÍ BIOMARKER MELANOMU

Expression profiles of circulating miRNA as a potential biomarker of melanoma.
Anotácia:
Tato bakalářská práce popisuje problematiku stanovení expresních profilů cirkulujících miRNA jako potenciálních biomarkerů melanomu. Teoretická část se věnuje procesu, který je charakteristický pro vznik a průběh kancerogeneze. Následuje kapitola o nádorovém onemocnění - maligním melanonu. Část teoretické bakalářské práce se také věnovala molekulám miRNA, významnosti tekuté biopsie a metodám pro stanovení …viac
Abstract:
This bachelor thesis describes the problem of determining the expression profiles of circulating miRNAs as potential biomarkers of melanoma. The theoretical part is devoted to the process that is characteristic for the origin and progression of carcinogenesis. This is followed by a chapter focusing on malignant melanoma. The theoretical part of the bachelor thesis was also devoted to miRNA molecules …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Kateřina Houfková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Jaroslava. EXPRESNÍ PROFILY CIRKULUJÍCÍCH MIRNA JAKO POTENCIÁLNÍ BIOMARKER MELANOMU. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Laboratory diagnostics in healthcare / Medical laboratory technician