Mgr. Jana Jeckelová

Bakalářská práce

Současné postoje uživatelů z oblasti slezských nářečí k české pravopisné normě

Present Attitudes of Users from Silesian Dialects Area Towards Czech Ortographical Standard
Anotace:
V teoretické části předložené bakalářské diplomové práce se zabývám vývojem českého pravopisu a pravopisných příruček, Pravidly českého pravopisu z roku 1993 a diskusí kolem změn, které přinesla. Dále výzkumem Názory na úpravu českého pravopisu z roku 1968 a českým nářečím, zejména pak slezskou nářeční skupinou. V praktické části je zpracován vlastní výzkum, který byl proveden v oblasti slezské nářeční …více
Abstract:
In theoretic part of my bachelor diploma work I am dwelling on development both of Czech orthography and orthographical manuals and Rules of Czech orthography valid from year 1993 and discussion about fetched changes. Further is research "Persuasions on modifying Czech orthography” from year 1968 and Czech dialect especially inside Silesian dialectal group. In practical part is elaborated intrinsic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta