Jana MAŘECOVÁ

Diplomová práce

Úroveň znalosti českého pravopisu na 1. stupni ZŠ

The level of command of the czech orthography in primary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úrovní a vyhodnocením pravopisných znalostí žáků 1. stupně ZŠ. Skládá se ze dvou částí. V teoretických kapitolách se zabývám základními principy a pravidly českého pravopisu, zásadami pro psaní vybraných pravopisných jevů a metodami výuky pravopisu ve sledovaných ročnících základní školy. Výzkumná práce zahrnuje hodnocení výsledků pravopisného testu předloženého žákům …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the level and the evaluation of the orthographic knowledge in pupils of the first stage of primary education. It consists of two parts. The theoretical chapters deal with the basic principles and rules of Czech orthography as well as with the principles of writing selected orthographic phenomena and with the methods of teaching orthography in the primary school grades …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŘECOVÁ, Jana. Úroveň znalosti českého pravopisu na 1. stupni ZŠ. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta