Bc. Martina Horáková

Diplomová práce

Problematika drogové prevence a její aplikace na základních školách

Issue of drug prevention and its application in primary schools
Anotace:
Anotace Předmětem diplomové práce „Problematika drogové prevence a její aplikace na základních školách“ je rozpracování prevence drog a její aplikace na základních školách v České republice. Teoretická část zpracovává a vysvětluje základní pojmy, týkající se drogové problematiky, prevence a preventivních programů na základních školách. Praktická část popisuje výsledky dotazníkového šetření, týkající …více
Abstract:
Annotation The subject of the thesis „Issues of drug prevention and its application in primary schools " is the development of drug prevention and its application in primary schools in the Czech Republic. The theoretical part presents and explains the basic concepts concerning its drug prevention and prevention programs in elementary schools. The practical part describes the results of a survey on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta