Monika LENCOVÁ

Bakalářská práce

Výslovnost dětí předškolního věku na Opavsku

Pronunciation of preschool childern in Opava region
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou výslovnosti dětí předškolního věku v několika mateřských školách na Opavsku. Práce se rozděluje na dvě části, teoretickou část a část praktickou. Teoretická část předkládané práce pojednává o vývoji a poruchách dětské řeči, výslovnostních vadách, o možnostech nápravy a prevence řečových nedostatků. V první kapitole o ontogenezi dětské řeči je podrobně popsán …více
Abstract:
For my bachelors thesis I studied articulation of preschool children in several kindergartens in the Opava region. The thesis itself has two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part describes the development of children´s speech and various dysfunctions, speech impediments and their possible prevention and correction. The first chapter explains in great detail the children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LENCOVÁ, Monika. Výslovnost dětí předškolního věku na Opavsku. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy