Bc. Tomáš Kučera

Diplomová práce

Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení

Mechanical Properties of Modified Polyolefins after Thermal Load
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem mechanických vlastností vybraných modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení. Práce je složena ze dvou částí. První část je literární rešerší a seznamuje čtenáře se základními informacemi o polymerech, sdílení tepla a síťování. Praktická část, experimentální, popisuje použité materiály, udává parametry použitých zařízení, na kterých byly …více
Abstract:
Subject of this thesis is a study of mechanical properties of selected modified polyolefins after many times thermal load. This thesis contains two parts. First part is summary description, which acquaint readers with the basic information about polymers, heat and cross-linking. Practical part, the experimental, describes used materials, shows parameters of devices which were used for material processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Mizera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučera, Tomáš. Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení

Práce na příbuzné téma