Mgr. Kalužová Kalužová

Bakalářská práce

Methods of Using TPR at Upper-primary School Level

Methods of Using TPR at Upper-primary School Level
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda metoda Total Physical Response (celková fyzická odezva) je efektivnější než ostatní metody při osvojování anglického jazyka u žáků 2. stupně na vybrané základní škole. Teoretická část popisuje nejčastější používané metody ve výuce anglického jazyka, jejich cíle, výhody a nevýhody. Podrobněji je zde popsána metoda Total Physical Response, seznámení s autorem, historie …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out whether the Total Physical Response method is more effective than other methods in learning the English language at the upper primary school level. The theoretical part describes the most commonly used methods in teaching English, and their advantages and disadvantages. The Total Physical Response method, acquaintance with the author, characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xzd8n/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jašková
  • Oponent: Mgr. Barbora Hamplová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě